Quy chế Tuyendung360do.vn

Quy chế Tuyendung360do.vn

Công Ty TNHH TMDV WEB360DO                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Số:              /                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                     TP. HCM,  Ngày 30 tháng  08  năm 2021
 
 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH
 
THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.TUYENDUNG360.VN  

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch điện tử Tuyendung360.vn do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Tuyendung360.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Tuyendung360.vn và các bên liên quan cung cấp.
Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tuyendung360.vn.
Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Tuyendung360.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Tuyendung360.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Tuyendung360.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.
Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền Sàn Giao dịch Thƣơng mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.Tuyendung360.vn  (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn”).
Định nghĩa chung:
Nhà Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Tuyendung360.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên.
Ngƣời tìm việc/ Ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến dành để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website Tuyendung360.vn. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng và người tìm việc/ứng viên đăng ký sử dụng trang web Tuyendung360.vn.
 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Tuyendung360.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website Tuyendung360.vn.
 • Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Tuyendung360.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
 • Khi bạn đăng ký là thành viên của Tuyendung360.vn, thành viên hiểu rằng:
+  Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
+  Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.
Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Tuyendung360.vn.
Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Tuyendung360.vn.

III.  QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho người tìm việc:
a. Đăng ký tài khoản và tạo CV trực tuyến
Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn và được Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn chấp thuận, Thành viên sẽ có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.
Bước 1: Chọn mục đăng ký và nhập thông tin theo yêu cầu;
 
Bước 2: Đăng nhập tài khoản dành cho thành viên và hoàn thiện thông tin Ứng viên (CV tìm việc);
 
Sau khi đăng ký/ đăng nhập thành công người tìm việc chọn tên tài khoản để tới bảng quản trị tài khoản dành cho người tìm việc tạo hồ  sơ (CV) 
Bước 3: Chọn mục “ Tài khoản cá nhân” rồi điền thông tin chi tiết theo mẫu để tạo hồ sơ ứng viên trực tuyến hoặc người dùng có thể tạo file đính kèm để tải CV lên;
 
Bước 4: Nhập hồ sơ cá nhân theo form quy định và tải CV lưu trữ trong tài khoản để nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến cho công việc phù hợp nhu cầu;


 

Bước 5: Click vào nút “Cập nhật hồ sơ” để hoàn tất lưu trữ hồ sơ xin việc.
b. Quy trình ứng tuyển trực tuyến
Sau khi tạo xong hồ sơ (CV), ứng viên có thể tiến hành nộp hồ sơ cho nhà tuyển dụng trực tiếp trên website, thông qua nút  “Nộp hồ sơ” được đặt bên  cạnh  mỗi tin tuyển dụng của nhà tuyển dụng.
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ứng viên trên website tham khảo các công việc mới đăng hoặc tìm kiếm công việc phù hợp theo từ khóa bằng công cụ tìm kiếm;
 

 
Bước 2: Chọn tin đăng và xem chi tiết tin đăng, nếu thấy nội dung tin đăng tuyển phù hợp khả năng và nhu cầu tìm việc thì người tìm việc chọn “Nộp hồ sơ” để  nộp hồ  sơ;
 
Bước 3: Chọn “ Xác nhận” để gửi CV đến nhà tuyển dụng.
 
Hồ sơ sau khi được nộp sẽ được gửi trực tiếp về email của nhà tuyển dụng và thông báo trong tài khoản của nhà tuyển dụng để họ nhận và xem CV.
2. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng
a. Tạo tài khoản đăng nhập và đăng tin tuyển dụng
Để đưa thông tin tuyển dụng lên website Tuyendung360.vn nhà tuyển dụng cần đăng nhập vào tài khoản của mình.
Bước 1: Đăng ký tài khoản bằng cách chọn “ Tài khoản”, chọn “ Đăng ký tài khoản Nhà Tuyển dụng” điền thông tin theo mẫu và chọn “đăng ký”;


 
 
Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản, mở trang quản trị tuyển dụng và người sử dụng tiến hành đăng tin tại mục „Đăng tin” đê đăng tin tuyển dụng;

 

 
Bước 3: Nhập thông tin theo mẫu và chọn” Đăng tin” để gửi tin đăng lên hệ thống. 

Sau khi đăng tuyển dụng thành công và được kiểm duyệt nội dung xong thì tin tuyển dụng sẽ xuất hiện trên website Tuyendung360.vn và khi đó người tìm việc có thể tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển vào công việc này được. Nhà tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo quy trình tuyển dụng.
b. Nhận hồ sơ ứng tuyển
Sau khi đăng tin tuyển dụng, tin đăng sẽ được hiển thị công khai trên trang chủ của Tuyendung360.vn và nhà tuyển dụng có thể nhận hồ sơ ứng tuyển, xem và lưu trữ hồ sơ/ CV trực tuyến như sau:
Bước 1: Vào mục Tuyển dụng, chọn mục “ Quản lý Ứng viên” và xem CV của ứng viên ứng tuyển;
 
Bước 2: Xem CV, sàn lọc thông tin ứng viên nếu thấy phù hợp tiến hành đặt lịch phỏng vấn;
 
 
Sau khi đã tìm được hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì Nhà tuyển dụng có thể liên hệ “ Liên hệ ứng viên” theo thông tin liên hệ trong CV để đặt lịch phỏng vấn hoặc “Lưu hồ sơ” để xét duyệt sau.
 1. Chính sách vận chuyển/ bảo hành/ đổi trả
Do đặc thù Tuyendung360.vn là website cho phép nhà tuyển dụng và người tìm việc đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách vận chuyển, bảo hành, đổi trả. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thức như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…
 1. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh Khi phát sinh tranh chấp, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:
+  Bước 1:Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác... qua email: support@Tuyendung360.vn 
+  Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
+  Bước 3: Tuy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Tuyendung360.vn , người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Tuyendung360.vn.
Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Gửi khiếu nại tại địa chỉ :
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO
Địa chỉ:  42/60/94 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0903 177 877 - Email: support@Tuyendung360.vn 
Tuyendung360.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Tuyendung360.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Tuyendung360.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Tuyendung360.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Tuyendung360.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Tuyendung360.vn.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

 1. Quy trình thanh toán dành cho nhà tuyển dụng và người người lao động
Hiện nay do đặc thù của nên hầu hết người lao động khi dự tuyển không phải mất phí đối với nhà tuyển dụng, và nhà tuyển dụng cũng vậy không phải trả phí trực tiếp khi tuyển dụng người lao động (hoặc có thể phát sinh chi phí  qua hình thức khác do người nhà tuyển dụng và người lao động tự thỏa thuận với nhau).
 1. Quy trình thanh toán giữa sàn và nhà tuyển dụng: 
Website không thu phí thành viên tham gia hoạt động trên website, ứng viên và nhà tuyển dụng có thể tham gia tạo tài khoản để tạo CV và đăng tin tuyển dụng miễn phí. Đối với nhà tuyển dụng khi tạo tài khoản đăng tin thông thường sẽ được đăng tin miễn phí tuy nhiên số lượng tin đăng sẽ bị hạn chế và sẽ không xem được CV của ứng viên.
Nếu nhà tuyển dụng muốn nâng cấp gói dịch vụ đăng tin chuyên nghiệp (Vị trí ưu tiên, số lượng tin đăng nhiều hơn, up tin nhiều lượt trong ngày,…)  lên website, dịch vụ đăng tin hộ, viết bài pr, đặt logo quảng cáo hoặc tuyển dụng nhân sự trọn gói thay doanh nghiệp.
 Đối với các dịch vụ về tư vấn tuyển dụng chúng tôi thu phí tùy theo thỏa thuận khối lượng và thời gian công việc diễn ra còn đối với các dịch vụ đăng và up tin chúng tôi tiến  hành thu phí dựa trên các gói dịch vụ theo quy định của công ty thể hiện trên các hợp đồng giao dịch v Bảng giá dịch vụ cung cấp tại Tuyendung360.vn
 
v Hình thức thu phí dịch vụ: thanh toán trực tiếp văn phòng & chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Quy trình thanh toán như sau:
 • Bước 1: Chọn gói dịch vụ mà nhà tuyển dụng có nhu cầu; 
 • Bước 2: Xác nhận thông tin đơn hàng qua điện thoại, thanh toán theo gói đã chọn
 • Bước 3: Chọn phương thức thanh toán trực tiếp văn phòng hoặc thẻ tín dụng rồi thanh toán, đối tác tiến hành nhập thông tin gói dịch vụ và thanh toán; 
 
Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật gói dịch vụ đăng tin cho nhà tuyển dụng vào tài khoản tuyển dụng.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Tuyendung360.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.
Nhà tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Tuyendung360.vn có chính xác không.
Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Tuyendung360.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn  bao gồm:
email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Tuyendung360.vn  cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tuyendung360.vn  liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin:
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn  sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: 
 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn  .
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Tuyendung360.vn 
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tuyendung360.vn.
 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO;
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
 • Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.
5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO
 • Trụ sở chính:  42/60/94 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
 • Văn phòng giao dịch: 248 Quốc Lộ 55, Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận.
 • Email: support@Tuyendung360.vn 
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tuyendung360.vn thực hiện việc này. 
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Tuyendung360.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tuyendung360.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: mail@web360do.vn 
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của thành viên trên Tuyendung360.vn được Tuyendung360.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tuyendung360.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Tuyendung360.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tuyendung360.vn
Ban quản lý Tuyendung360.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện th…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Tuyendung360.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng 
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Tuyendung360.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: mail@web360do.vn 
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. 
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 7 ngày.

VII.  QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định thành viên:
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Thành viên đăng tin bài rao bán sản phẩm sai chuyên mục Ban quản trị Tuyendung360.vn sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.
Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn trong bản Quy chế này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Tuyendung360.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
2. Quy định đăng tin:
Thành viên vui lòng đoc kỹ quy định duyệt tin của Tuyendung360.vn để đảm bảo tin đăng hợp lệ:
 • KHÔNG viết in hoa hoặc không dấu toàn bộ nội dung tin tuyển dụng.
 • Tên, địa chỉ công ty phải ghi rõ ràng, đầy đủ.
 • KHÔNG để cả nội dung tuyển dụng trong thông tin giới thiệu về công ty.
 • Tiêu đề tin tuyển dụng: KHÔNG chứa các nội dung như: Tuyển gấp, hot, cần gấp, lương cao. KHÔNG sử dụng các ký tự đặc biệt: %@$*...
 • Tin KHÔNG được trùng với tin đăng trước còn hạn, hoặc ở một tài khoản khác của cùng một doanh nghiệp đã đăng trước đó.
 • KHÔNG để email liên hệ, số điện thoại liên hệ, website công ty ở các phần nội dung yêu cầu hay mô tả công việc.
v Các biện pháp quản lý tin đăng
 • Luôn có admin trang theo dõi tin đăng của người dùng để xử lý;
 • Tin đăng vi phạm quy chế bị xoá và được admin gửi thông báo về vi phạm đến thành viên được biết;
 • Tin đăng không rõ ràng (thiếu dấu, thông tin liên hệ  không  cụ  thể, nội dung không rõ ràng .v.v..) sẽ  được admin gửi thông báo yêu cầu chỉnh sửa, nếu quá 2 ngày thông tin không được sửa admin sẽ khoá tài khoản đó;
 • Tin đăng có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật (admin ngay lập tức khoá tài khoản của tin đăng đó);
 • Mỗi  tin đăng đều có mục báo cáo sai phạm để  người dùng có thể  báo cáo trực tiếp trên website đến admin của trang.
 1. Quy định đăng tuyển dụng / đăng hồ sơ ứng tuyển:
Thành viên khi tham gia đăng tuyển dụng hoặc đăng hồ sơ ứng tuyến phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của mình, đảm bảo thông tin là chính xác, trung thực. Thành viên không được đăng nội dung thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông tin đăng tải về dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sẽ được công ty kiểm duyệt nội dung trước khi cho hiện thị. Bộ phận kiểm duyệt nội dung đăng tin của thành viên sẽ được chúng tôi kiểm duyệt trong thời gian 24h kể từ thời điểm thành viên đăng tin. Hệ thống của website có chức năng lọc từ khóa đăng tải trên website, tất cả những nội dung có từ khóa vi phạm hệ thống sẽ tiến hành xóa bỏ tin đăng đó đồng thời sẽ gửi thông báo đến thành viên được biết về tình trạng vi phạm của bài đăng qua email. Tuyendung360.vn  cam kết sẽ loại bỏ tất cả những nội dung đăng vi phạm cả về nội dung và hình thức.
Đối với những thông tin bị phản ánh vi phạm, công ty sẽ có gửi yêu cầu đến cho người đăng tin yêu cầu giải trình về nội dung đăng tải đó. Nếu người đăng tin vi phạm nhiều lần, công ty sẽ khóa tài khoản của người đăng tin. Đề nghị thành viên phải chấp hành đúng nội quy đăng tin tại mục “Quản lý thông tin xấu” bên Quy chế hoạt động
 1. Vi phạm một trong các lý do sau tin đăng sẽ bị xóa hoặc yêu cầu chỉnh sửa:
 • Tiêu đề không dấu, có ký tự đặc biệt. Các tin đăng sai chuyên mục sẽ bị xóa hoặc chuyển qua chuyên mục khác phù hợp.
 • Các tài khoản spam sẽ bị khóa vĩnh viễn.
 • Thông tin liên lạc (trong phần đăng ký tài khoản) không đúng (người dùng không thể liên lạc được hoặc bản thân người có trong thông tin liên lạc không đăng tin).
 • Lý do khác phát sinh trong quá trình xử lý sẽ được thông báo cụ thể cho thành viên. 
Đối với thông tin người dùng chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng xác nhận thông tin cá nhân qua email, SMS để kích hoạt mở tài khoản.
3. Hành vi cấm trong hoạt động đặt banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Tuyendung360.vn.
 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
4. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý Sàn giao dịch
TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website: 
Tuyendung360.vn  có toàn quyền loại bỏ các tin tuyển dụng hoặc hồ sơ ứng tuyển vi phạm quy chế tin đăng.
Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Tuyendung360.vn  chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
Tuyendung360.vn  giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này và ban quản trị sẽ gửi thông báo cho thành viên được biết khi xử lý các tin đăng vi phạm.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƢỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Tuyendung360.vn, Tuyendung360.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được support@Tuyendung360.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT C Tuyendung360.vn  sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH TMĐT TUYENDUNG360.VN 

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn nêu ra.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có quyền yêu cầu thanh viên nhà tuyển dụng thanh toán phí dịch vụ theo yêu cầu mà Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn đã cung cấp theo thỏa thuận hợp đồng ký kết giữa đôi bên.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có quyền yêu cầu thành viên nhà tuyển dụng/ ứng viên cung cấp thông tin tham gia hoạt động trên sàn đầy đủ. Chính xác. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn trách  nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT

Tuyendung360.vn

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ đăng tin, quảng cáo theo yêu cầu trong hợp đồng thỏa thuận với nhà tuyển dụng. Tuyendung360.vn  cam kết sẽ  thực hiện Hợp đồng trên tinh thần trung thực, thiện chí, vì lợi ích của đối tác nhà tuyển dụng.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có nghĩa vụ thông báo cho đối tác nhà tuyển dụng về tình hình thực hiện công việc trên website (vào 05 ngày cuối mỗi tháng) và về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét những phản ánh đó. Tùy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn sẽ có phướng án giải quyết bảo vệ quyền lợi của thành viên.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm việc làm/ứng viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. 

X.  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC NHÀ TUYỂN DỤNG THAM GIA SÀN GIAO DỊCH TMĐT TUYENDUNG360.VN

1. Quyền của Đối tác Nhà tuyển dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn

Sau khi ký hợp đồng hợp tác cung ứng dịch vụ trên Sàn về các dịch vụ đăng tin tuyển nhân sự thì đối tác nhà tuyển dụng được cấp một tài khoản quản trị dành cho doanh nghiệp để cập nhật thông tin giới thiệu về công ty, sẽ được đăng tin tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn, nhận CV từ ứng viên và tạo lịch hẹn phỏng vấn sau đó nếu có.
Đối tác nhà tuyển dụng sẽ được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản trị tài khoản hoặc đăng thông tin lên gian hàng/ tài khoản của mình trên Sàn giao dịch TMĐT  Tuyendung360.vn qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn nếu được yêu cầu hỗ trợ.
Đối tác sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn đề ra trong quá trình hoạt động. 
Đối tác có quyền yêu cầu ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn báo cáo tiến độ thực hiện về nội dung đăng tin mà Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn đang thực hiện cho mình theo thỏa thuận hợp đồng dịch vụ ký kết giữa đôi bên.
 Đối tác có quyền  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng dịch vụ đăng tin trên website của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
2. Nghĩa vụ của Đối tác Nhà tuyển dụng trên Sàn giao dịch TMĐT

Tuyendung360.vn

Đối tác nhà tuyển dụng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trên sàn về việc cung cấp đầy đủ thông tin công ty bao gồm: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, thông tin liên lạc, số giấy phép hoạt động/ thành lập – ngày cấp – nơi cấp cho ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn để xác minh thông tin trước khi cho hiển thị thông tin trên Sàn. Và đối tác phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao y có công chứng của chính quyền địa phương. Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc vi phạm các nghĩa vụ của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn là do đối tác cung cấp thông tin không kịp thời không đúng và/hoặc không đầy đủ.
Đối tác có trách nhiệm niêm yết chính xác thông tin về việc làm tuyển dụng, mức lương, chính sách hỗ trợ (nếu có)….một cách cụ thể, rõ ràng để ứng viên tham khảo trước khi ứng tuyển tránh các hiểu lầm về sau trong quá trình ký hợp đồng tuyển dụng. Đối tác nhà tuyển dụng có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực về các thông tin tuyển dụng đăng tải trên website.  
Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử
Đối tác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mãi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ...và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn  giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa ứng viên với Nhà tuyển dụng về những khiếu nại trong quá trình trao đổi giao dịch diễn ra qua Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn

XI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ỨNG VIÊN/ NGƢỜI TÌM VIỆC THAM GIA SÀN GIAO DỊCH TMĐT TUYENDUNG360.VN

1. Quyền của Ứng viên/ Người tìm việc trên Sàn giao dịch TMĐT

Tuyendung360.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của Tuyendung360.vn và được Tuyendung360.vn đồng ý, Ứng viên/ người tìm việc sẽ được kích hoạt tài khoản dành cho thành viên. Với tài khoản này ứng viên có quyền đăng thông tin CV để ứng tuyển việc làm trực tuyến, quản lý thông tin hồ sơ công việc mà mình đã ứng tuyển.
Ứng viên sẽ được sử dụng hầu hết các tính năng dành cho mình như công cụ tìm kiếm để lọc thông tin việc làm, xem thông tin bài viết tuyển dụng được đăng tải trên sàn và nhận thông báo mới nhất, phù hợp với yêu cầu từ hệ thống tự động của Tuyendung360.vn
Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
2. Nghĩa vụ của Ứng viên/ Người tìm việc trên Sàn giao dịch TMĐT

Tuyendung360.vn

Ứng viên/ người tìm việc sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.
Ứng viên/ người tìm việc có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn về những hành vi tin đăng tuyển dụng trái phép, có dấu hiệu lừa đảo trên sàn.
Ứng viên/ người tìm việc cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn là chính xác.
Ứng viên/ người tìm việc tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin cá nhân và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác tuyển dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.
Thành viên người tìm việc có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua sàn.

XII.  ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn cho các Đối tác và thành viên biết. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn cập nhật bổ sung liên tục và thông báo trước khi thực hiện/ có hiệu lực thi hành là 5 ngày làm việc. Đối tác và thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn  có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendung360.vn.

XIII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Tuyendung360.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui lòng liên hệ với support@Tuyendung360.vn thông tin dưới đây để được giải đáp:
Phòng Hỗ trợ khách hàng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB360DO
Địa chỉ:  42/60/94 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0903 177 877 
Email: support@Tuyendung360.vn 
 
 ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
Giám Đốc
 
 
HUỲNH NGỌC QUẬN
 
                                                                                                                                 
            
 
 
 
 
, . : 60