Tôi quên mật khẩu của mình, làm sao để lấy lại?

 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Ở trang đăng nhập, nhấp vào đường link Quên mật khẩu?

2. Nhập địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản và nhấp Gửi, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn của chúng tôi.
 

3. Mở email của tuyendung360.vn gửi cho bạn và nhấp vào đường dẫn trong email. Bạn sẽ đến trang nhập mật khẩu mới; bạn cần nhập mật khẩu mới 2 lần. Sau đó, nhấp Lưu.

4. Khi trang xác nhận hiện ra, bạn đã đổi mật khẩu thành công. Bạn sẽ nhận được email của chúng tôi xác nhận lại địa chỉ email và mật khẩu mới.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
, . : 60