MASS RECRUIMENT

Ngành nghề:

Email: pisces193pham@ymail.com

Giới thiệu

CHUYÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

15.000.000 - 30.000.000 VND
31/08/2022

TEAMLEADER (Tư vấn thẻ tín...

Ngành nghề: Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư

20.000.000 - 30.000.000 VND
31/08/2022

SALES ONLINE - HỌC VIỆN ANH...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

8.000.000 - 15.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ - CÔNG...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

10.000.000 - 30.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN IELTS - CÔNG...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

12.000.000 - 30.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN IELTS - CÔNG...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

12.000.000 - 30.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN IELTS - CÔNG...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

12.000.000 - 30.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN IELTS - CÔNG...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

12.000.000 - 30.000.000 VND
31/08/2022

CUSTOMER SUPPORT TRAVEL APP -...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

11.000.000 - 13.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỌC VIÊN -...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

10.000.000 - 15.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ HỌC VIÊN THEO...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

8.000.000 - 12.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY -...

Ngành nghề: Lao động phổ thông

7.000.000 - 10.000.000 VND
31/08/2022

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

10.000.000 - 15.000.000 VND
31/08/2022

DIGITAL MARKETING EXPERT - HỌC...

Ngành nghề: IT - Phần mềm

18.000.000 - 36.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÓA HỌC -...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

20.000.000 - 30.000.000 VND
31/08/2022
15.000.000 - 20.000.000 VND
31/08/2022

TELESALES CHO VAY TIỀN MẶT -...

Ngành nghề: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán

8.000.000 - 15.000.000 VND
31/08/2022

NHÂN VIÊN KINH DOANH QUA ĐIỆN...

Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh

Thỏa thuận
31/08/2022

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG LAZADA PSC

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

Thỏa thuận
31/08/2022

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG LAZADA...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

Thỏa thuận
31/08/2022

TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM ASAHI

Ngành nghề: Bảo hiểm/ Tư vấn bảo hiểm

7.000.000 - 12.000.000 VND
30/06/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN SỮA -...

Ngành nghề: Bán hàng

Thỏa thuận
Vô thời hạn

CUSTOMER SERVICE TEAMLEADER...

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

10.000.000 - 12.000.000 VND
30/06/2022

Tìm việc làm

, . : 60