Đại học Luật TP HCM bỏ thi đánh giá năng lực

Đại học Luật TP HCM bỏ thi đánh giá năng lực

 05:51 07/01/2020

Trường Đại học Luật TP HCM thay đổi hoàn toàn phương thức tuyển sinh trong năm nay, không tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực.
, . : 60