Trung tâm SKT và SL tổ chức thi hùng biện tiếng Anh trẻ em

Trung tâm SKT và SL tổ chức thi hùng biện tiếng Anh trẻ em

 03:59 07/01/2020

Hơn 180 học sinh TP HCM vừa tham gia chung kết 2 cuộc thi tiếng Anh "You Can Do It" và "Youth Never Say Can’t".
, . : 60