Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho học sinh 3 tỉnh nghỉ học

Chủ nhật - 02/02/2020 22:00
Chiều 1/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin chỉ đạo của Thủ tướng về việc cho phép học sinh Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa nghỉ học để phòng dịch nCoV.

Theo kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo